<%@ Page Language="VB" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="Projekty.aspx.vb" Inherits="_Projekty" Title="Dynamic Invest Group a.s. - Projekty" %>

Aktuální projekty

 

Krom právní konsolidace skupiny zahrnující dotvoření holdingu skupin společností probíhá výběr lokality pro developerský stavební projekt. Vyhodnocujeme několik investičních příležitostí