<%@ Page Language="VB" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="Investori.aspx.vb" Inherits="_Investori" Title="Dynamic Invest Group a.s. - Investoři" %>

Vztahy s investory

 

Pro případné budoucí investory připravujeme informace o projektech.

Nabízíme možnost kapitálového vstupu do společnosti JV Trafic s.r.o.