<%@ Page Language="VB" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="Filantropie.aspx.vb" Inherits="_Filantropie" Title="Dynamic Invest Group a.s. - Filantropie" %>

Jednotlivé společnosti skupiny, akcionáři či členové vedení či dozorčí rady společnosti si uvědomí nezbytný odpovědný přístup pondikatelů ke společnosti, a tak v uplynulých letech učinili tuto filantropickou činnost:

 

Sponzorství sportu:

basketbalový klub

 

Sponzorství kultury:

 

Sponzorství v sociální oblasti:

úhrada zdravotních pomůcek pro sluchově postižené