<%@ Page Language="VB" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="News.aspx.vb" Inherits="NewsPage" Title="Dynamic Invest Group a.s. - média" %>
Pro média

Novinky DIG a.s.


<%--Data Source Controls--%>

<%# Eval("Title")%>

<%#Eval("Date")%>

'<%#Eval("Content").ToString().PadRight(256).Substring(0,256)%>'

Více...

<%#Eval("Title")%>

<%#Eval("Date")%>

<%#Eval("Content")%>


Zpět na všechny zprávy